Hướng dẫn cách chơi Keno trên Bong88

354

Các kiểu cược của Keno như sau:

 1. Tài / Xỉu
 2. Lẻ / Chẵn
 3. Rồng / Hòa / Hổ
 4. Trên / Hòa / Dưới
 5. Tài Lẻ / Xỉu Lẻ / Tài Chẵn / Xỉu Chẵn
 6. Kim / Mộc / Thủy / Hỏa / Thổ

Tài / Xỉu

 • Tài: tổng cộng 20 quả bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811
 • Xỉu: tổng công 20 quả bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 810

Lẻ / Chẵn

 • Lẻ: Tổng 20 quả bóng được rút ra là số lẻ
 • Chẵn: Tổng 20 quả bóng được rút ra là số chẵn

Rồng / Hòa / Hổ

 • Rồng: chữ số vị trí hàng chục (chữ số cuối cùng thứ 2) của tổng của 20 quả bóng được đánh số.
 • Hổ: chữ số vị trí hàng đơn vị (chữ số cuối cùng) của tổng của 20 quả bóng được đánh số.
 • Hòa: nếu Long và Hổ bằng nhau.

Ví dụ: Các quả bóng rút ra được đánh số là 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 và 72, và tổng của các quả bóng được đánh số là 923. Để xác định được Rồng (hàng chục) hay Hổ (hàng đơn vị) chiến thắng, thì ta so sánh hàng chục và hàng đơn vị, nếu hàng chục lớn hơn thì Rồng thắng và ngược lại. Rồng (chục) là 2, trong khi đó Hổ (đơn vị) là 3. Vì thế 3 lớn hơn 2 và Hổ thắng. Nếu Rồng (chục) = Hổ (đơn vị) thì kết quả là Hòa.

 

Note:

 1. Hổ (Hàng đơn vị của tổng 20 quả bóng đánh số)
  Rồng(Hàng chụccủa tổng 20 quả bóng đánh số)
 2. Kết quả Ti (Tiger = Hổ) thắng.

 

Trên/ Hòa/ Dưới

 • Trên: Có nhiều hơn 10 quả bóng của 20 quả bóng đánh số được rút ra nằm trong khoảng từ 01 – 40
 • Hòa: có chính xác 10 quả bóng nằm trong khoảng 01 – 40 hoặc 10 quả bóng nằm trong khoang 41 – 80 của 20 quả bóng đánh số được rút ra.
 • Trên: Có nhiều hơn 10 quả bóng của 20 quả bóng đánh số được rút ra nằm trong khoảng từ 41 – 80

Ví dụ: Các quả bóng được đánh số là 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, và 72 được rút ra, và có 8 số (8 ,16 ,17 ,19 ,23 ,36 ,37 ,39) nằm trong khoảng 01 – 40 và 12 số (41 ,42 ,45 ,51 ,61 ,64 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74) nằm trong khoảng 41 – 80. Vì thế, “DƯỚI” thắng.

Note:
TRÊN (hơn 10 số rút ra nằm trong khoảng 01 – 40)
HÒA (chính xác 10 rút ra số nằm trong khoảng 01 – 40 hoặc 41 – 80)
DƯỚI(hơn 10 số rút ra nằm trong khoảng 41 – 80)
Kết quả D (DƯỚI) thắng

Tài Lẻ/ Xỉu Lẻ / Tài Chẵn / Xỉu Chẵn

 • Tài Lẻ: tổng 20 quả bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811 và số cuối cùng của tổng là số lẻ.
 • Xỉu Lẻ: tổng 20 quả bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 810 và số cuối cùng của tổng là số lẻ.
 • Tài Chẵn: tổng 20 quả bóng được rút ra lớn hơn hoặc bằng 811 và số cuối cùng của tổng là số chẵn.
 • Xỉu Chẵn: tổng 20 quả bóng được rút ra nhỏ hơn hoặc bằng 810 và số cuối cùng của tổng là số chẵn.

Ví dụ: Các số được rút ra 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, và 72 được rút ra, và tổng của các số của các quả bóng là 923. 923 thì lớn hơn 811 và cũng là số lẻ. Vì thế “TÀI LẺ” thắng.

Note:
1. TÀI LẺ(811,813…1407,1409)
TÀI CHẴN(812,814…1408,1410)
XỈU LẺ(211,213…807,809)
XỈU CHẴN(212,214…808,810)

2. Kết quả Tài Lẻ

 

KIM/ THỦY/ MỘC/ HỎA/ THỔ

 • KIM: Tổng 20 quả bóng được rút ra nằm trong khoảng 210 695.
 • MỘC Tổng 20 quả bóng được rút ra nằm trong khoảng 696 – 763.
 • THỦY Tổng 20 quả bóng được rút ra nằm trong khoảng 764-855.
 • HỎA Tổng 20 quả bóng được rút ra nằm trong khoảng 856-923.
 • THỔ Tổng 20 quả bóng được rút ra nằm trong khoảng 924-1410.

Ví dụ: Các số được rút ra 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36, và 72 được rút ra, và tổng của các số của các quả bóng là 923. 923 nằm trong dãy 856 – 923, vì thế “HỎA” thắng.

Note:

 1. KIM (210~695)
  MỘC (696~763)
  THỦY (764~855)
  HỎA (856~923)
  THỔ (924~1410)
 2. Kết quả Hỏa thắng.

Hướng dẫn chơi Keno Bong88

B1: Để đặt cược, chọn loại cược trên trang (xem phụ lục các kiểu cược bên dưới).

B2. Cửa sổ đặt cược xuất hiện và cho biết chi tiết về cược của các bạn, nhập điểm cược vào ô và click xác nhận điểm cược. Sau đó click vào đặt cược (Bet). Hoặc bạn cũng có thể click vào các biểu tương 10, 100… để đặt số điểm cược tương ứng với các số đó.

B3. Thông báo đặt cược thành công

B4. Sau khi click Ok, chi tiết đặt cược sẽ được hiện ra.

B5. Bạn không thể bất kỳ kiểu cược nào trong 20 sau cùng của bàn keno đó.  Khi đó sẽ có thông báo trạng thái ngừng cược (Stop Betting).

B6. Tiếp tực có thông báo trạng thái: Chờ kết quả “Waiting Result“.

B7. Kết quả được hiển thị 20 ô số được lấy ra và kết quả của các kiểu cược thắng: S, O, U, Wo, Dr (Xỉu, Lẻ, Dưới, Mộc, Rồng).

Kết thúc hướng dẫn chơi keno bong88.